logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Prawa i obowiązki ucznia Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku

Dopóki nie krzywdzisz siebie bądź innych osób:

 1. Masz prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa.

 2. Masz prawo do życia bez ciągłych upokorzeń.

 3. Masz prawo do odmowy i sprzeciwu.

 4. Masz prawo do wyrażania swoich opinii i przekonań.

 5. Masz prawo do posiadania potrzeb i pragnień.

 6. Masz prawo do marzeń.

 7. Masz prawo do dokonywania wyborów.

 8. Masz prawo dobrze myśleć o sobie.

 9. Masz prawo do obrony siebie.

 10. Masz prawo wyrażać swoje myśli, uczucia i pragnienia.

 11. Masz prawo stanąć w obronie innych osób.

 12. Masz prawo do oryginalnych zainteresowań i pasji.

 13. Masz prawo do poszanowania ze strony innych.

 14. Masz prawo do zmiany zdania.

 15. Masz prawo do przyjaźni z wybranymi osobami.

 16. Masz prawo popełniać błędy.

 17. Masz prawo do powiedzenia „nie wiem” i „nie rozumiem”.

 18. Masz prawo do przeżywania i wyrażania uczuć, zarówno pozytywnych jak i negatywnych, bez jednoczesnego

  oceniania tego jako słabości lub czegoś niewłaściwego.

 19. Masz prawo nie posiadać rzeczy, którą mają wszyscy i nie czuć się z tego powodu gorszy.

 20. Masz prawo poczuć się słabszym i prosić o pomoc.

 21. Masz prawo powiedzieć komuś, że jest Ci źle.

 22. Masz prawo prosić o pomoc.

Jako uczeń szkoły:

 1. Masz obowiązek systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

 2. Masz obowiązek systematycznie przygotowywać do zajęć szkolnych.

 3. Masz obowiązek okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcy oraz pracownikom szkoły.

 4. Masz obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej.

 5. Masz obowiązek przybywać punktualnie na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne.

 6. Masz obowiązek szanowania i ochrony mienia szkoły.

 7. Masz obowiązek godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.

 8. Masz obowiązek uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach.

 9. Masz obowiązek przestrzegać zasady kultury współżycia, niestosowania agresji i przemocy w odniesieniu do kolegów,

  nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 10. Masz obowiązek być odpowiedzialny za własne życie i zdrowie. 
| | | |