logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
 
 
 
Innowacyjne modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne

W projekcje uczestniczyły 4 szkoły :

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie
  • Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
  • Zespół Szkół nr6 im. Macieja Rataja w Ełku
  • Zespół Szkół nr2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
Innowacyjne modułowe programy nauczania i pakiety edukacyjne zostały wprowadzone w ZS nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku dzięki projektom współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowaliśmy między innymi 2 projekty : „Model kształcenia w branży gastronomiczno–hotelarskiej –dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego ‘’i „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej – połączony z systemem walidacji i kompetencji formalnych”. Benificjentem była fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach „ z Olsztyna. W 2009 roku opracowane zostały autorskie – innowacyjne programy kształcenia zawodowego w celu dostosowania kształcenia zawodowego w sektorze gastronomii i hotelarstwa do potrzeb regionalnego rynku pracy i ich wdrożenie rozpoczęto od września 2010 roku.
W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne 5 dniowe, w trakcje których prowadzone były 6 h zajęcia praktyczne prowadzone przez zagranicznego specjalistę z danego przedmiotu. Nauczyciele przedmiotów hotelarskich odbyli staże w szkołach partnerskich   >>zdjęcia<<
  • I wizyta- szkoła w Asyżu-2010 rok
  • II wizyta szkoła w Spoleto-2011 rok
  • II wizyta szkoła w Citta di Castello-2012 rok
Innowacyjny modułowy program nauczania dla zawodu to zestaw modułów kształcenia w zawodzie i odpowiadających im jednostek modułowych wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów umożliwiających zdobycie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw właściwych dla zawodu.
Nauczycielki: Elżbieta Kurzynowska, Beata Dębska oraz Elżbieta Steckiewicz uczące w zawodzie technik hotelarstwa w ramach projektu: „Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych” odbyły praktykę zawodową w terminie: 9.07 – 22.07 2012r. w hotelu Faltom SPA w Rumii. Podczas odbywanych praktyk miały możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną zakładu hotelarskiego, pracą poszczególnych służb w hotelu, zasadami BHP i PPOŻ. Przydzielone zadania umożliwiły korzystanie ze stosowanych w hotelu programów komputerowych do obsługi gości w różnych działach obiektu. Doświadczenia nabyte w czasie odbywania praktyki zaktualizowały wiedzę z zakresu branży gastronomiczno – hotelarskiej. Pomogą lepiej przygotować młodzież do funkcjonowania w środowisku pracy. Wykonywanie przydzielonych zadań praktycznych pozwoliło na poszerzenie wiedzy i umiejętności oraz wykorzystanie ich w pracy z uczniem.

  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
| | | |